Privacybeleid

Privacyreglement van Feducon B.V. met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens.

De doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens

Feducon B.V. verzamelt persoonlijke gegevens die noodzake­lijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus en voor gebruik door de administratie en de docenten van Feducon B.V.. De gegevens zijn ook noodzakelijk om cursisten op de hoogte te kunnen stellen van bijzonderheden omtrent de cursus waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Feducon B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zich inschrijft voor een cursus of lezing:

  • Voorletters/voornaam en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • Relatienummer beroepsorganisatie (indien de cursus geaccrediteerd is)

De bewaartermijn van de persoonsgegevens

Feducon B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het leveren van diensten. De financiële administratie wordt gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Desgewenst kan een account ten alle tijde door de cursist zelf verwijderd worden.

Geanonimiseerde gegevens worden voor statische doeleinden gebruikt.

Delen met derden van de persoonsgegevens

Feducon B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de beheerder van de website) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Feducon B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Feducon B.V.neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U kunt altijd uw persoonsgegevens inzien en wijzigen in uw online account.

U heeft ook het recht om uw account te laten verwijderen zonder verder opgaaf van redenen, mits Feducon B.V. deze gegevens niet meer nodig heeft voor het doen van verplichte activiteiten bijvoorbeeld het aanleveren van gegevens voor een accreditatie

U kunt hiervoor een mail sturen naar info@feducon.nl of bellen met 06 – 53289523 Het is daarbij noodzakelijk dat uw identiteit (of die van een gemachtigde) onomstotelijk kan worden vastgesteld.

Cookies

De website van Feducon B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, en zorgen dat u na verloop van tijd automatisch uitlogt, zodat u nooit per ongeluk ingelogd blijft.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@feducon.nl Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of u kunt zich schriftelijk wenden tot de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.