Strategisch Management

In deze driedaagse cursus werk je op een gestructureerde manier aan de toekomst van je praktijk. Wat verwacht de omgeving van je? Ben je in staat om op deze veranderende omgeving in te spelen? Kun je gericht omschrijven wat je wel en niet wilt? Een concreet resultaat van deze dag is een bedrijfsplan waarin op basis van uw eigen missie en visie de strategische richting van de praktijk concreet en uitvoerbaar wordt beschreven.

De eerste dag staat in het teken grip krijgen op de wereld waarbinnen de organisatie opereert. U leert om met behulp van verschillende bedrijfskundige analyses (de PEST-, een Industrie-, een Regio- en een Stakeholdersanalyse) op een gestructureerde manier de ontwikkelingen in de markt in kaart te brengen. U kunt bepalen én onderbouwen wat een trend wat een hype, wat zinnig is en wat onzin is. Dit doen we niet zomaar, maar zodat u uw strategie kunt bepalen en sturen.

De tweede dag staat de organisatie centraal. Om te bepalen of je in staat bent om in te spelen op de veranderingen die we in dag 1 hebben gevonden, moeten we eerst de organisatie zelf goed in kaart brengen. We doen dit door het uitvoeren van een procesanalyse, een competentie- en middelen analyse. De uitkomst van deze dag is dat u weet waar u goed en minder goed in bent, dat u weet waarin je écht onderscheidend bent en hoe flexibel je organisatie is als het gaat om het anticiperen op veranderingen.

De derde en laatste dag staat in het teken van het maken van strategische keuzen, om deze vervolgens te vertalen in doelstellingen en concrete acties. Hierbij hoort ook dat eerst wordt gewerkt aan de missie en de visie van je organisatie. We gaan diep graven en doorvragen,  wat wil je nu echt, wat vind je belangrijk en hoe wil je werken? Er kunnen kansen zijn waar u helemaal niet op in wilt spelen, omdat u vindt dat, dat niet bij uw praktijk past. Die keuze is altijd aan u. Wel dagen we elkaar uit om de gevolgen van de keuzen te overzien.

Samenwerking met Intramed

Maak jij gebruik van Intramed Insight ? Dan kun jij gebruik maken van een aparte aanbieding. Samen met Intramed hebben we de cursus Strategisch Management zo ingericht dat jij voluit gebruik kan maken van de mogelijkheden die Insight biedt. Je krijgt en houdt inzicht in je eigen praktijk op basis van nauwkeurige cijfers en analyses. Klik hier voor meer informatie

Thuiswerk

Tussen de cursusdagen in voert u thuiswerkopdrachten uit. Hierbij past u de theorie en de praktische opdrachten toe op uw eigen organisatie. Reken op gemiddeld zes uur per cursusdag.

Begeleiding

Bij de uitvoering van de thuiswerkopdrachten (tussen de cursusdagen in) krijgt u ondersteuning van de docenten. Zij  geven feedback op de analyses die u zelf opstelt. Op deze manier werkt onder begeleiding aan de strategie van uw eigen organisatie en weet u dat de kwaliteit van uw werk van hoog niveau zal zijn. Omdat het opstellen van een goede strategie tijd vraagt blijven de docenten ook na de cursus beschikbaar voor feedback.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat om de strategie uw eigen organisatie op een gestructureerde en systematische manier vast te stellen, uit te voeren en bij te stellen. Niet als doel op zich, maar om te zorgen dat uw organisatie klaar is voor de wereld van morgen. Met de uitkomsten van de verschillende cursusdagen heeft u, uw bedrijfsplan al voor 80% af.

Ingangseisen

Deze cursus kent geen ingangseisen en staat open voor iedere ondernemer, ook en misschien wel juíst, als u zelf denkt dat nog niet te zijn!

Kosten

Voor de driedaagse cursus strategie bedraagt de cursusprijs € 995,- Omdat Feducon een erkende onderwijsinstelling is, betaalt u over de onderwijskosten geen BTW. Ook de verblijfkosten (diner, koffie, thee, etc.) zijn bij de prijs inbegrepen, net als de begeleiding bij het uitvoeren van de huiswerkopdrachten.

Korting

Partners van Fys’Optima en InPraktijk ontvangen respectievelijk 17,5% en 12,5% korting. Ook met Het Gezonde Net hebben wij een goede samenwerking. Partners van Het Gezonde Net ontvangen een korting van 15%. Tijdens het inschrijven kunt u aangeven van welke organisatie u partner bent.

Data

De cursus Strategie wordt in 2024 gehouden op

13 september 2024Strategisch Management Dag 1
27 september 2024Strategisch Management Dag 2
11 oktober 2024Strategisch Management Dag 3

Locatie

De cursus wordt op een centrale locatie in het land (regio Utrecht) gegeven. Exacte locatie volgt zo spoedig als mogelijk

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven voor deze cursus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.