Personeel en Organisatie

“Ik wens je veel personeel!”

Dit is een bekend gezegde waarmee met een cynische ondertoon wordt gesteld dat het hebben van personeel vooral ‘gedoe’ oplevert. Aan de andere kant is iedereen het er over eens dat het juist het personeel is  wat een organisatie tot een goede organisatie maakt. De kunst is om de competenties en de passie van je collega’s zo in te zetten en te stimuleren dat ze vanzelf werken aan de doelstellingen van de organisatie.  Binnen de cursus Personeel & Organisatie werken we op een gestructureerde manier aan jouw kennis en vaardigheden om dit te kunnen realiseren.

Tijdens de eerste dag vertalen we de doelstellingen van jouw organisatie naar de competenties die nodig zijn om die doelstellingen te realiseren. We doen dit niet vanuit de losse pols, maar vanuit verschillende modellen. Deze modellen werken we specifiek uit voor jouw organisatie. Hiermee bepalen we de structuur, de cultuur en de beste communicatiestructuur. Niet alleen om de status quo te bepalen, maar juist om te bepalen of het noodzakelijk is om veranderingen aan te brengen. Past de huidige structuur van je organisatie bij je plannen. Communiceer jij  met je personeel over de doelstellingen van de organisatie en heb je die eigenlijk zelf wel volledig helder? Beschikt je personeel wel over de juiste competenties?

De tweede dag staat in het teken van het personeel. Hoe en wanneer bepaal je welke competenties nodig zijn om te werken op de manier die jij belangrijk vindt. Daarnaast vragen we ons af of de beschikbare competenties ook voldoende zijn om de organisatie de komende jaren te laten groeien. Je leert een specifieke personeelsplanning te maken.

Wanneer blijkt dat de benodigde competenties en of vaardigheden niet beschikbaar, ga je aan de slag met het specifieke personeelsbeleid. In dit geval de instroom van personeel. We behandelen het opstellen van een Functieprofiel, het uitzetten van een advertentie, het selecteren en aannemen van personeel. Deze onderwerpen maken we door het uitvoeren van verschillende opdrachten heel specifiek voor jouw organisatie.

Ook wanneer personeel al binnen je organisatie is, is een gestructureerd personeelsbeleid van belang. Deze doorstroomfase behandelen we onder andere door: het functionerings- en beoordelingsgesprek. Waar moet je op letten, wat zijn de do’s en don’ts?

Het derde onderwerp tijdens deze tweede dag is de uitstroom van personeel. Ondanks dat dit het minst leuke voor een organisatie is, gaan we met name in op de gedwongen uitstroom. We oefenen met elkaar een dergelijk ‘slecht nieuws’ gesprek en verkennen wat de juridische consequenties zijn.

Thuiswerk

Tussen de cursusdagen in voert u  een thuiswerkopdracht uit. Hierbij past u de theorie en de praktische opdrachten toe op uw eigen organisatie. Reken hiervoor op gemiddeld vier uur.

Begeleiding

Bij de uitvoering van de thuiswerkopdrachten (tussen de cursusdagen in) krijgt u ondersteuning en feedback van de docenten. Op deze manier werkt u onder begeleiding aan de (Personeel & Organisatie)strategie van uw eigen organisatie en weet u dat de kwaliteit van uw werk van hoog niveau zal zijn. Omdat het opstellen van een goede (Personeel & Organisatie)strategie tijd vraagt blijven de docenten ook na de cursus beschikbaar voor feedback.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u verschillende vaardigheden geleerd die u direct in de praktijk kunt toepassen, zo kunt u onder andere:

  • Een unieke personeelsplanning ontwikkelen en koppelen aan de doelstellingen van de organisatie
  • Een uniek functieprofiel opstellen

En bent u geoefend in het voeren van sollicitatie- , functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook bent u op de hoogte van de relevante juridische onderwerpen die binnen uw personeelsbeleid van belang zijn.

Naast deze vaardigheden heeft u vooral geleerd hoe u uw Personeel & Organisatie meeneemt in de dagelijkse aansturing van uw praktijk.

Ingangseisen

Deze cursus kent geen ingangseisen en staat open voor iedereen die graag op een gestructureerde manier over Personeel & Organisatie wil nadenken? Twijfel je of de cursus geschikt is voor jou? Neem dan gerust contact met ons op we staan je graag te woord.

Kosten

Voor de tweedaagse cursus Personeel & Organisatie bedraagt de cursusprijs € 795,- Omdat Feducon een erkende onderwijsinstelling is, betaalt u over de onderwijskosten geen BTW. Ook de verblijfkosten (diner, koffie, thee, etc.) zijn bij de prijs inbegrepen, net als de begeleiding bij het uitvoeren van de huiswerkopdrachten.

Korting

Partners van Fys’Optima en InPraktijk ontvangen respectievelijk 17,5% en 12,5% korting. Ook met Het Gezonde Net hebben wij een goede samenwerking. Partners van Het Gezonde Net ontvangen een korting van 15%. Tijdens het inschrijven kunt u aangeven van welke organisatie u partner bent.

Data

De tweedaagse cursus Personeel & Organisatie wordt  gegeven op:

10 januari 2025Personeel & Organisatie Dag 1
24 januari 2025Personeel & Organisatie Dag 2

Locatie

De cursus wordt op een centrale locatie in het land (regio Utrecht) gegeven. Exacte locatie volgt zo spoedig als mogelijk

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven voor deze cursus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.