Leerlijn voor Praktijkmanagers

Doelgroep

Deze leerlijn is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie, maar geen eigenaar is van de praktijk. Vaak wordt deze persoon aangeduid als de praktijkcoördinator of de praktijkmanager.

Nieuwe competenties

De cursus richt zich op het aanleren en toepassen van de competenties die een praktijkmanager / coördinator nodig heeft om zijn of haar werk goed uit te voeren. In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Het opstellen van beleidsadvies, het opstellen en beheren van verschillende financiële en operationele rapportages, het vormen en verzorgen van de externe communicatie (zowel het marketing als het stakeholders beleid) en uitvoer geven aan het personeelsbeleid (onder andere het opstellen van functieprofielen en het houden van functioneringsgesprekken).

Naast deze technische competenties gaan we ook uitgebreid in op de soms lastige rol van de praktijkmanager binnen de organisatie. Je staat tussen de leiding en het personeel in. Je kent de richting van het beleid, maar ook de onzekerheden van individuele medewerkers. Je geeft beleidsadvies, stelt rapportages op, werkt beleid uit, geeft gevraagd en ongevraagd advies, maar als het er op aan komt beslis je niet mee. Dit is niet altijd makkelijk.

Tijdens de cursus gaan we op een heel actieve manier hiermee aan de slag. We gaan actief werken aan het verbeteren van je huidige of het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dit blijft geen theoretisch verhaal, maar maken we toepasbaar voor de praktijk van alle dag.

Aan het eind van de cursus ben je in staat om op een gerichte manier leiding te (blijven) geven aan de praktijk, ken je de strategische context van de organisatie en ben je in staat om heel gericht te adviseren en als sparring partner op te treden. Hierdoor is jouw positie en rol binnen de organisatie duidelijk en ben jijzelf boven ‘in control’.

Inhoud

De cursus bestaat uit  tien dagen (20 dagdelen) in totaal zes modules en de presentatie van de eindopdracht.

Modules

De cursusdagen zijn om verschillende modules gebouwd. Eerst wordt op de technische kant van het thema ingegaan zodat je de competenties leert die een praktijkmanager moet beheersen. Daarnaast wordt op een gestructureerde en interactieve manier besproken hoe deze kennis wordt toegepast in de praktijk.

Inleiding in praktijkmanagement (1 dag)

In deze module beginnen we bij het begin. Wat verstaan we eigenlijk onder praktijkmanagement en wat verstaan we onder management in het algemeen? Binnen een organisatie zijn verschillende rollen nodig om te zorgen dat de doelen gehaald worden.

Veel mensen vervullen graag de rol van aanjager of innovator, maar vaak bestaat minder behoefte om rollen als: de bestuurder en of de controleur in te vullen. Een goede praktijkmanager vult de rol in die op dat moment binnen de organisatie nodig is. Dit kan dus inhouden dat je het ene moment bovenop het correct invullen van de administratie moet zitten om vervolgens namens de praktijk met belangrijke stakeholders om tafel te zitten. Het hangt er maar net vanaf wat er moet gebeuren.

Tijdens deze eerste dag bespreken we de verschillende rollen en onderzoeken we wat jouw voorkeursrol is en hoe je de competenties die bij de overige rollen horen kunt eigen maken. Bij alle volgende modules worden de rollen die daar het best bij passen behandeld. Zo word je uiteindelijk een allround praktijkmanager.

Strategisch Management (2 dagen)

Je leert op een systematische en gestructureerde manier hoe je van een idee naar een concreet implementatieplan komt. Je bent in staat om een koers te bepalen, uit te zetten en vast te houden. Ook leer je tijdens deze module hoe je een bedrijfsplan opstelt. Dit is handig want de volgende modules zijn te beschouwen als de volgende hoofdstukken in dit bedrijfsplan. Tijdens deze dagen spreken we met elkaar hoe je zorgt dat een goed idee niet alleen jouw idee blijft, maar ook door je leidinggevenden en je collega’s wordt opgepakt.

Module Financieel Management (2 dagen)

Omdat inhoudsgerichte professionals over het algemeen niet zo van financiële cijfers houden, is het financieel management van de praktijk één van de belangrijkste taken van de praktijkmanager. We gaan aan de slag met het lezen en interpreteren van de jaarrekening, het opstellen van relevante financiële indicatoren en deze vertalen naar concrete rapportages die jezelf kunt opstellen. Na deze module snap je wat de verschillende cijfers zeggen over de organisatie en ben je een goede gesprekspartner voor bijvoorbeeld de accountant.

Module Marketing (1 dag)

Hoe bereik je de juiste doelgroep, hoe zorg je dat nieuwe patiënten voor jouw praktijk kiezen en bekende patiënten bij je terug komen? In deze module gaan we aan de slag met maken van een marketingplan. Geen algemeen plan, maar we zoeken heel concreet de aansluiting met de strategische doelstellingen van de praktijk. Aan de praktijkmanager is het om de juiste keuze voor te stellen en de doelen te realiseren. Naast deze vorm van marketing gaan we ook in op het benaderen van de juiste stakeholders. Hoe kom je met ze in contact en hoe zorg je ervoor dat zij graag met jou om tafel willen?

Module Personeel en Organisatie (2 dagen)

Personeelsbeleid is vaak één van de lastigste zaken binnen een organisatie. Het is niet eenvoudig om je collega’s te beoordelen. Daarom is het van belang dat juist dit onderwerp goed geregeld is. Hiervoor wordt vaak een beroep gedaan op de praktijkmanager. We stellen vanuit de strategie van de praktijk een gestructureerd personeelsbeleid op. Door deze module ben je in staat om het personeelsbeleid van de praktijk te overzien, te beheersen en aan te passen. Aan de hand van relevante wetgeving wordt de juridische kant van het personeelsbeleid gesproken.

Tijdens deze module besteden we ook uitgebreid aandacht aan de positie van de praktijkmanager, letterlijk tussen de directie en de rest van het personeel in.

Module Projectmanagement (1 dag)

Een belangrijke competentie van een praktijkmanager is het kunnen opzetten en beheren van projecten. We gaan in op de verschillende fasen van een project, de kenmerken van een goed project. We besteden met name in het begin veel tijd aan het opstellen van een juiste opdracht, omdat uit de praktijk blijkt dat het vaak daar misgaat.

Managementvaardigheden

Zoals in de inleiding is aangegeven, wordt in deze cursus ingegaan op de vaardigheden die een manager nodig heeft. Aan de ene kant zijn dit de technische vaardigheden zoals het opstellen van een bedrijfsplan en het lezen van een jaarrekening. Aan de andere kant worden ook de verschillende rollen die een manager binnen een organisatie moet invullen behandeld. We maken hier gebruik van het werk van Robert Quinn die in totaal acht verschillende rollen heeft beschreven. Een goede manager werkt niet volgens zijn eigen voorkeursrol, maar vult de rol in die op dat moment het best bij de organisatie past en zorgt er op die manier voor dat de organisatie haar doelstellingen realiseert.

In iedere module behandelen we de inhoudelijke aspecten van de verschillende rollen en vertalen we die naar de praktijk van alle dag. Doordat je deze rollen kent, kun je zowel een adviseur, een aanjager, een coach, etc., zijn voor zowel de medewerkers als voor de praktijkeigenaren.

Opdracht

Gedurende de cursus wordt aan een opdracht gewerkt die aan het eind van de cursus wordt gepresenteerd. Het streven is dat gewerkt wordt aan de oplossing van een reëel managementprobleem binnen de praktijk waar de cursist werkt. Dit kan bijvoorbeeld het schrijven van een jaarplan, het uitwerken van een marketingplan, het opstellen van een functieprofiel, etc., zijn. De inhoud van de opdracht wordt samen met de kerndocenten vastgesteld. De begeleiding van deze opdracht vindt voornamelijk digitaal of per telefoon plaats.

Planning

Module Datum
Inleiding
16 januari 2019
Strategisch Management 30 januari 2019, 13 februari 2019
Financieel Management 6 maart 2019, 13 maart 2019
Marketing 27 maart 2019
Personeel & Organisatie 10 april 2019, 24 april 2019
Project Management 15 mei 2019
Presentatie Eindopdracht 29 mei 2019

Kosten

De cursus praktijkmanagement kost in totaal € 2.800 Omdat Feducon een erkende onderwijsinstelling is, betaalt u over de onderwijskosten geen BTW. Ook de verblijfkosten (lunch, koffie, thee, etc.) zijn bij de prijs inbegrepen, net als de begeleiding bij het uitvoeren van de huiswerkopdrachten.

Korting

Partners van Fys’Optima en InPraktijk ontvangen respectievelijk 17,5% en 12,5% korting. Tijdens het inschrijven kunt u aangeven dat u partner bent.

Locatie

Hoofdkantoor KNGF in Amersfoort

Certificaat

Wanneer de cursus succesvol is afgerond krijgt de deelnemers een certificaat als bewijs van deze succesvolle deelname

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke ingangseisen voor deze cursus. Deze cursus is bedoeld voor personen die op dit moment werken als praktijkmanager, taken uitvoeren binnen het management van de praktijk of dit binnenkort willen gaan doen. Bedrijfskundige kennis is niet vereist.

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven voor de Leerlijn Praktijkmanagement

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.