Accreditatie

We krijgen vaak de vraag: “welke cursussen van Feducon hebben accreditatie?”

Waarschijnlijk kent u het beroepscompetentie profiel voor de fysiotherapeut. Hierin staat beschreven welke competenties een fysiotherapeut moet hebben. Als zesde competentie wordt de competentie ‘Organiseren’ als volgt omschreven:

“Om als fysiotherapeut doeltreffend en doelmatig te functioneren, spant hij zich in voor een goede organisatie. Als manager van zijn eigen werkzaamheden, maar ook als die van anderen. Hij organiseert het werk zodanig dat er eenbalans is tussen het beroepsmatig handelen en de behoefte aan verdere ontwikkeling van zichzelf en de organisatie.”

Bron: Beroepsprofiel fysiotherapeut, 2014

Alle cursussen die door ons zijn ontwikkeld zijn geschreven aan de hand van dit profiel voor de fysiotherapeut en komen dus in aanmerking voor accreditatie. In het verleden waarin daarom al onze cursussen ook geaccrediteerd. Helaas is destijds het beleid (bij zowel het Keurmerk als het CKR) veranderd en is besloten om alleen nog vakinhoudelijke cursussen te accrediteren.

Toch lijkt het er op dat ook niet vakinhoudelijke cursussen, zoals die van ons, weer geaccrediteerd gaan worden. Zo heeft het Keurmerk besloten om onze cursus Strategisch Management weer te accrediteren. Wat ons betreft een positieve ontwikkeling en we hopen dat onderstaande lijst snel langer wordt.

Geaccrediteerde cursussen

Cursus Strategisch Management met 20 PE