Leerlijn Ondernemen binnen de fysiotherapie

In tien cursusdagen leert u de meest essentiële zaken die nodig zijn om succesvol te ondernemen binnen de fysiotherapie. Het voordeel van het volgen van de hele leerlijn, is dat u alle essentiële bedrijfskundige thema’s in een logische volgorde behandeld en toepast op uw  praktijk. U bespreekt uw ervaringen met uw collega fysiotherapeuten en de verschillende docenten en de begeleiders vanuit Feducon. Na het volgen van de leerlijn Ondernemen binnen de fysiotherapie bent u als fysiotherapeut u in staat om:

  1. Op een systematische en gestructureerde manier relevante, interne en externe ontwikkelingen te onderzoeken, te duiden en te interpreteren om deze vervolgens te vertalen naar concreet beleid voor uw praktijk. Vanuit uw eigen robuuste missie en visie, weet u waar u als ondernemende fyisiotherapeut wel en waarmee u niet aan de slag gaat.
  2. De financiele consequenties van uw strategische keuzen te berkenen en te overzien. U heeft inzicht in uw eigen, voor iedere ondernemende fysiotherapeut unieke, kostprijs. Op basis daarvan bepaalt u, uw winstmarge en de gevolgen van eventuele investeringen.
  3. Op een effectieve en efficiente manier uw doelgroepen te bereiken en een duurzame relatie met hen op te bouwen. U weet uw onderscheidende boodschap op het juiste moment en op de juiste manier bij uw (potentiele) clienten onder de aandacht te brengen.
  4. Om het ondernemerschap ook naar uw medewerkers te delegeren en hen actief bij de realisatie van de strategie te betrekken. Uw medewerkers zien dat zij van waarde voor de organisatie zijn, maar dat dit ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

“Ik ben blij met alle nieuwe kennis en had de cursussen jaren eerder willen doen”

Dennis Uttien – fysiotherapeut

Aanmelding

Wanneer u zich hiervoor aanmeldt, bespreken we in een eerste kennismaking samen uw doelstellingen en stellen aan de hand daarvan voor u het meest geschikte programma op. Tussen de verschillende cursussen door houden we contact om de voortgang van uw eigen doelstellingen te bespreken.

Ingangseisen

Deze cursus kent geen ingangseisen en staat open voor iedere ondernemer, ook en misschien wel juíst, als u zelf denkt dat nog niet te zijn!

Thuiswerk en Studielast

Tussen de cursusdagen in voert u thuiswerkopdrachten uit. Hierbij past u de theorie en de praktische opdrachten toe op uw eigen organisatie. Reken  op gemiddeld vier tot zes uur per cursusdag. Inclusief de 10 cursusdagen komt de totale studielast voor de hele leerlijn op circa 100 uur.

Kosten

Wij stellen het op prijs wanneer u kiest voor het volgen van de hele leerlijn Ondernemen binnen de fysiotherapie. Wij zijn er van overtuigd dat het volgen van de volledige leerlijn van iedere zorgverlener een (nog) betere ondernemer maakt.

Wanneer u Voor de 10-daagse leerlijn kiest betaalt u geen € 2.975,00 U betaalt  slechts € 2.675,00 Dit is nog exclusief een eventuele korting van 17,5% die geldt voor partners van Fys’Optima

Startdata

Nieuwegein:

Strategisch Mangagement 05-9-2018 12-9-2018 19-09-2018 09.30 uur – 16.30 uur
Financieel Management 03-10-2018 10-10-2018 09.30 uur – 16.30 uur
Marketing 7-11-2018 21-11-2018 09.30 uur – 16.30 uur
Personeel & Organisatie 28-11-2018 05-12-2018 09.30 uur – 16.30 uur
Leiderschap 12-12-2018 09.30 uur – 16.30 uur

Klik hier wanneer u zich wilt aanmelden. Naar aanleiding van uw aanmelding nemen wij contact met u op om samen met u het voor u meest optimale programma samen te stellen.

Nieuws