Huisartsen

Huisartsen nemen een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Van oudsher is de huisarts dé betrokken zorgverlener die midden in de maatschappij staat, zijn of haar patiënten kent en kan inschatten wat juist beleid is. Vandaag staat de huisarts nog steeds midden in de maatschappij, maar wel een maatschappij die stevig veranderd is. Het beroep op de huisarts is groot, naast inhoudelijk arts en vertrouwenspersoon voor patiënten, wordt verwacht dat de huisarts ook de regisseur is van de volledige zorg rondom de patiënt. Sommige huisartsen zien zichzelf inmiddels meer als manager van de zorg en de praktijk dan als behandelend arts en verschillende verwachten dat dit de komende jaren alleen meer zal worden. De praktijk is veel groter geworden, meer samenwerking, POH’ers, toenemende eisen van zorgverzekeraars en verschillende andere partijen. Een grote organisatie die professioneel aangestuurd moet worden. Ondanks dat een huisarts hiervoor geen opleiding heeft gehad, gaat het vaak goed. Het kost wel tijd, aandacht voor patiënten, en soms ook het plezier in het werk.

Onze ervaring is dat het gestructureerd vormgeven en aansturen van de praktijk. Rust, aandacht etc. geeft. Onze cursussen zijn geen tovermiddel, het zal druk blijven, maar wellicht geeft het wel de rust en de tijd op die je het liefst inzet door te doen wat je het liefste doet: het behandelen van patiënten.

Cursus strategisch managment

In deze driedaagse cursus werk je op een gestructureerde manier aan de toekomst van je praktijk. Wat verwacht de omgeving van je? Ben je in staat om op deze veranderende omgeving in te spelen? Kun je gericht omschrijven wat je wel en niet wilt? Een concreet resultaat van deze dag is een bedrijfsplan waarin op basis van uw eigen missie en visie de strategische richting van de praktijk concreet en uitvoerbaar wordt beschreven.

Voor meer informatie klik hier

Cursus financieel management

Is het omgaan met cijfers, het opstellen en beheren van budgetten, het lezen van de jaarrekening, etc., niet uw sterkste kant? Heeft u dit in uw opleiding niet gehad en was u daar eigenlijk stiekem wel blij mee? Kunt u makkelijk tien dingen verzinnen die u liever doet? Maar vindt u eigenlijk ook dat u meer kennis over de financiële kant van uw organisatie moet hebben? In dat geval is de cursus Financieel Management echt iets voor u! In de cursus wordt de theorie op een logische manier behandeld en direct toegepast op reële praktijksituaties. De cursus Financieel Management is met name geschikt voor iedereen die op basis van kloppende cijfers wil ondernemen.

Voor meer informatie klik hier

Personeel & Organisatie huisartsen

“Ik wens je veel personeel!” Dit is een bekend gezegde waarmee met een cynische ondertoon wordt gesteld dat het hebben van personeel vooral ‘gedoe’ oplevert. Aan de andere kant is iedereen het er over eens dat het juist het personeel is  wat een organisatie tot een goede organisatie maakt. De kunst is om de competenties en de passie van je collega’s zo in te zetten en te stimuleren dat ze vanzelf werken aan de doelstellingen van de organisatie.  Binnen de cursus Personeel & Organisatie werken we op een gestructureerde manier aan jouw kennis en vaardigheden om dit te kunnen realiseren. V

oor meer informatie klik hier

Cursus marketing / externe communicatie

Hoe bereik je nieuwe klanten? Je weet dat er mensen zijn die je met jouw dienst of product kan helpen, sterker nog ze zouden het heel fijn weten om te weten dat jij bestaat. De vraag is alleen: hoe bereik ik hen, hoe kan ik hen laten weten dat ik er ben?! Hoe zorg ik er daarnaast voor dat ik niet steeds het wiel opnieuw hoef uit te vinden.

Voor meer informatie klik hier

Cursus leiderschap

Iedereen kent wel een voorbeeld van een goede of een slechte leider. We nemen inspirerende leiders als voorbeeld en proberen hun houding toe te passen binnen onze eigen praktijk. Maar wat doet een leider nu eigenlijk de hele dag? Welke vormen van leiderschap zijn er en welke vorm van leiderschap is wanneer effectief? En is het misschien soms juist niet beter om een goede manager dan een inspirerende leider te zijn?

Voor meer informatie klik hier

NIEUWS