Fys’Optima

Fys’Optima is een landelijk kwaliteitsnetwerk voor fysiotherapeuten en biedt verschillende producten en diensten aan voor aangesloten leden.

Fys’Optima stimuleert haar partners ondernemende zorgverleners te worden en te blijven. Daarom ontvangt de Fys’Optimapartner 17,5% korting op de cursussen die onderdeel uitmaken van de leerlijn Ondernemen binnen de Fysiotherapie of op de leerlijn in zijn geheel.

www.fysoptima

NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een ledenvereniging van, voor en door psychiaters. Ruim 3500 psychiaters en psychiaters in opleiding zijn lid van de vereniging.

De vereniging stelt zich ten doel “de bevordering van de psychiatrie in de breedste zin, de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van psychiaters, de bevordering en stimulering van opleiding en scholing en de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de psychiatrie” (Statuten 2006).

nvvp-logo-website

De Vrije Universiteit Amsterdam

Feducon is een zelfstandige BV, maar gelieerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De organisatie komt voort uit het Post-Graduate Onderwijs (PGO) van de  vakgroep Management en Organisatie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEWEB). Elko Klijn is naast eigenaar van Feducon ook associate professor aan deze faculteit.

Vrije Universiteit

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Het KNGF behartigt de belangen van alle fysiotherapeuten in Nederland. Samen met het KNGF ondersteunt Feducon fysiotherapeuten bij het maken van bedrijfskundige keuzen en het verbeteren van hun bedrijfskundige vaardigheden.  Daarnaast werkt Feducon ook samen met verschillende RGF’en (regionale verenigingen voor fysiotherapeuten). Met hen organiseren we lezingen en workshops rondom het thema ondernemen.

logo KNGF

LHV

logo