Partners

Koninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapie (KNGF)

Feducon is een zelfstandige BV, maar gelieerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De organisatie komt voort uit het Post-Graduate Onderwijs (PGO) van de  vakgroep Management en Organisatie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEWEB). Elko Klijn is naast eigenaar van Feducon ook associate professor aan deze faculteit.

Academie Landelijke Huisartsen Vereniging

Voor de Academie van de LHV verzorgen wij verschillende bedrijfskundige cursussen. Naast het aanbod van deze cursussen aan praktiserende huisartsen, zijn wij ook betrokken bij de leerlijn Praktijk Management. Deze leerlijn is gericht op huisartsen die hun opleiding bijna hebben afgerond. Binnen dit programma verzorgen wij de onderdelen Bedrijfsvoering en Leiderschap.

Koninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapie (KNGF)

Het KNGF behartigt de belangen van alle fysiotherapeuten in Nederland. Samen met het KNGF ondersteunt Feducon fysiotherapeuten bij het maken van bedrijfskundige keuzen en het verbeteren van hun bedrijfskundige vaardigheden.  Daarnaast werkt Feducon ook samen met verschillende RGF’en (regionale verenigingen voor fysiotherapeuten). Met hen organiseren we lezingen en workshops rondom het thema ondernemen.

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Voor de NVvP verzorgt Feducon de cursus de Ondernemende Podotherapeut. De cursus is gericht op het optimaliseren van de ondernemersvaardigheden van de podotherapeut. Deze cursus wordt aangeboden aan alle Podotherapeuten in Nederland.

FYS’Optima

Fys’Optima is een landelijk kwaliteitsnetwerk voor fysiotherapeuten en biedt verschillende producten en diensten aan voor aangesloten partners.   Fys’Optima stimuleert haar partners ondernemende zorgverleners te worden en te blijven. Daarom ontvangt de Fys’Optima partner 17,5% korting op de cursussen die onderdeel uitmaken van de leerlijn Ondernemen binnen de Fysiotherapie of op de leerlijn in zijn geheel.