Cursus Strategisch Management

In deze driedaagse cursus werk je op een gestructureerde manier aan de toekomst van je praktijk. Wat verwacht de omgeving van je? Ben je in staat om op deze veranderende omgeving in te spelen? Kun je gericht omschrijven wat je wel en niet wilt? Een concreet resultaat van deze dag is een bedrijfsplan waarin op basis van uw eigen missie en visie de strategische richting van de praktijk concreet en uitvoerbaar wordt beschreven.

“Wat mij in de cursus strategie aansprak is de logische opbouw en de directe toepasbaarheid van de theorie. Het heeft mij geholpen om op een weloverwogen manier strategische keuzen voor onze praktijk te maken.” 

Jeroen Morssink, ysio-manueeltherapeut, directeur Kerngezond

Doelgroep

Om aan deze cursus deel te nemen is het niet noodzakelijk om een eigen onderneming te hebben. Onze ervaring is dat juist dat veel ondernemers binnen een onderneming werken. Het is wel noodzakelijk om kritisch te durven kijken naar de eigen organisatie of de organisatie waar je werkt.

Inhoud cursus Strategisch management

De eerste dag staat in het teken grip krijgen op de wereld waarbinnen de organisatie opereert. U leert om met behulp van verschillende bedrijfskundige analyses (de PEST-, een Industrie-, een Regio- en een Stakeholdersanalyse) op een gestructureerde manier de ontwikkelingen in de markt in kaart te brengen. U kunt bepalen én onderbouwen wat een trend wat een hype, wat zinnig is en wat onzin is. Dit doen we niet zomaar, maar zodat u uw strategie kunt bepalen en sturen.

De tweede dag staat de organisatie centraal. Om te bepalen of je in staat bent om in te spelen op de veranderingen die we in dag 1 hebben gevonden, moeten we eerst de organisatie zelf goed in kaart brengen. We doen dit door het uitvoeren van een procesanalyse, een competentie- en middelen analyse. De uitkomst van deze dag is dat u weet waar u goed en minder goed in bent, dat u weet waarin je écht onderscheidend bent en hoe flexibel je organisatie is als het gaat om het anticiperen op veranderingen.

De derde en laatste dag staat in het teken van het maken van strategische keuzen, om deze vervolgens te vertalen in doelstellingen en concrete acties. Hierbij hoort ook dat eerst wordt gewerkt aan de missie en de visie van je organisatie. We gaan diep graven en doorvragen,  wat wil je nu echt, wat vind je belangrijk en hoe wil je werken? Er kunnen kansen zijn waar u helemaal niet op in wilt spelen, omdat u vindt dat, dat niet bij uw praktijk past. Die keuze is altijd aan u. Wel dagen we elkaar uit om de gevolgen van de keuzen te overzien.

Thuiswerk en Studielast

Tussen de cursusdagen in voert u thuiswerkopdrachten uit. Hierbij past u de theorie en de praktische opdrachten toe op uw eigen organisatie. Reken  op gemiddeld zes uur per cursusdag. Inclusief de cursusdagen komt de totale studielast op circa 39 uur.

Begeleiding

Bij de uitvoering van de thuiswerkopdrachten (tussen de cursusdagen in) krijgt u ondersteuning van de docenten. Zij  geven feedback op de analyses die u zelf opstelt. Op deze manier werkt onder begeleiding aan de strategie van uw eigen organisatie en weet u dat de kwaliteit van uw werk van hoog niveau zal zijn. Omdat het opstellen van een goede strategie tijd vraagt blijven de docenten ook na de cursus beschikbaar voor feedback.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat om de strategie uw eigen organisatie op een gestructureerde en systematische manier vast te stellen, uit te voeren en bij te stellen. Niet als doel op zich, maar om te zorgen dat uw organisatie klaar is voor de wereld van morgen. Met de uitkomsten van de verschillende cursusdagen heeft u, uw bedrijfsplan al voor 80% af.

Ingangseisen

Deze cursus kent geen ingangseisen en staat open voor iedere ondernemer, ook en misschien wel juíst, als u zelf denkt dat nog niet te zijn!

Kosten

Voor de driedaagse cursus strategie bedraagt de cursusprijs € 795,- Omdat Feducon een erkende onderwijsinstelling is, betaalt u over de onderwijskosten geen BTW. Ook de verblijfkosten (diner, koffie, thee, etc.) zijn bij de prijs inbegrepen, net als de begeleiding bij het uitvoeren van de huiswerkopdrachten.

Startdata

Cursus Nieuwegein:

Strategisch Management Dag 2 10-1-2018 09.30 uur – 16.30 uur
Strategisch Management Dag 1 26-1-2018 Dag 2 7-2-2018 09.30 uur – 16.30 uur
Inschrijven

Klik hier voor de actuele startdata. Sommige cursusdata zijn gereserveerd voor een specifieke beroepsgroep bij andere cursussen kan het zijn dat u deze volgt samen met andere (zorg)ondernemers. Bij u inschrijving kunt u altijd uw voorkeur aangeven.

Nieuws