Juridisch op orde?

Hoe staat het met de arbeidsovereenkomsten die uw praktijk met medewerkers heeft gesloten? Zijn deze nog up-to-date? Waar moet u eigenlijk op letten bij het opstellen van een arbeidscontract in het reeds lang voortdurende  ‘CAO loze’ tijdperk?

Voldoet uw praktijk aan alle kwaliteitsregelgeving? Is uw praktijk inmiddels zo groot geworden dat u wellicht een personeelsvertegenwoordiging moet instellen?

Wanneer uw patiënt aan uw baliemedewerker vertelt over een fysieke klacht, valt dat dan onder het (afgeleid) beroepsgeheim? Hoe staat het met de contracten die u met leveranciers bent aangegaan? En maakt u wel gebruik van de voor uw praktijk meest geëigende rechtsvorm?

Er is een kans dat u niet op alle bovenstaande vragen antwoord heeft. Waarschijnlijk weet u wel dat het belangrijk is, maar heeft u eenvoudigweg de tijd niet om de juiste antwoorden te zoeken. Dergelijk uitzoekwerk kost veel tijd, vooral omdat u niet altijd weet waar u moet zoeken. Tijd die u liever besteedt aan wat u het liefste doet: het behandelen van patiënten.

Cursus juridische zaken voor fysiotherapeuten

Juist voor ondernemers als u organiseert Feducon de cursus Juridische zaken voor de fysiotherapeut. Een tweedaagse cursus, waarin een groot aantal relevante juridische zaken voor een ondernemende fysiotherapeut op een overzichtelijke en praktische manier aan bod komen.

De juridische onderwerpen worden behandeld volgens de methode Managerial Law. Deze methode benadert het recht op een bedrijfskundige manier door, aan de hand van de voor uw organisatie meest relevante managementgebieden, de belangrijkste juridische aspecten aan de orde te stellen. In de tweedaagse cursus komen de volgende managementgebieden komen aan bod: personeels-, behandel-, financieel- en strategisch management. Tijdens de cursus staat dus niet het recht an sich, maar juist de toepassing in de dagelijkse praktijk centraal.

Na deze cursus
  • Heeft u een compleet overzicht van de belangrijkste juridische aspecten van uw praktijk;
  • Bent u in staat om een eigen ‘juridische agenda’ op te stellen en deze bij te houden, waardoor u nooit (meer) achter de feiten aan loopt;
  • Beschikt u over de kennis om op een proactieve manier invulling te geven aan uw personeelsmanagement (bijvoorbeeld het aangaan van arbeidsovereenkomsten, ZZP-overeenkomsten, omgang met zieke werknemers en ontslag van medewerkers);
  • Heeft u inzicht in de belangrijkste juridische issues ten aanzien van de behandeling van patiënten (bijvoorbeeld de WGBO, privacy, EPD en  tuchtrecht);
  • Beschikt u over de basiskennis om vorm te geven aan het financieel en strategisch management van uw organisatie (bijvoorbeeld jaarrekeninglezen, voor- en nadelen van verschillende rechtsvormen van uw praktijk. zoals maatschap, vof  of (Flex) B.V., samenwerking en praktijkovername);
  • Bent u in staat in te schatten wat u zelf kunt en wanneer u een expert moet inschakelen.
De docenten

De docenten die deze cursus mede vorm en inhoud geven, zijn mensen met de juiste opleiding en ervaring in de praktijk.mr. Lesley Fisscher, werkte en werkt onder andere in opdracht van diverse universiteiten op het gebied van postacademisch onderwijs. Daarnaast organiseert hij (juridische en bestuurs- en bedrijfskundige) opleidingen voor advocatenkantoren, overheden en bedrijven. Sinds 2015 is hij als buiten-promovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

mr. Yvonne Nijhuis is sinds 1997 advocaat en werkzaam bij KienhuisHoving N.V. te Enschede. Yvonne is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en arbeidsrecht. Binnen KienhuisHoving voorzitter van de branchegroep gezondheidszorg. Zij adviseert instellingen en individuele zorgaanbieders op diverse gebieden van het gezondheidsrecht, bijvoorbeeld over samenwerkingsvraagstukken, maatschap geschillen, financiering en verzekering, patiëntenrechten

mr. Marnix. Smit is advocaat en gespecialiseerd in arbeidsrecht, waarbij de nadruk ligt op individueel en collectief ontslagrecht.

mr. Mark Loef is advocaat en is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht Hij adviseert ondernemingen en ondernemers over juridische vraagstukken rond faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid, financieringen, etc.

mr. Evelien van Andel is advocaat en is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Ze adviseert zorginstellingen en individuele zorgaanbieders bijvoorbeeld op het gebied van het medisch beroepsgeheim, bescherming en beveiliging van patiëntgegevens en privacyaspecten bij samenwerkingsverbanden.

Data en inhoud van de dagen

Dag 1: dinsdag 12 april 2016 starttijd 14:30 uur; ontvangst vanaf 14:00 uurOp dag 1 wordt de methode Managerial Law geïntroduceerd. Een methodiek waarmee u op een systematische manier alle relevante juridische aspecten voor uw praktijk op een duurzame manier organiseert. Deze methode krijgt praktisch vorm en inhoud in het verdere verloop van deze dag. Zo staan de wetten en regels centraal die van belang zijn wanneer u een patiënt behandelt, en wanneer u beslissingen moet nemen rondom financieel management en / of de meest geschikte organisatievorm van uw praktijk

Docenten dag 1: mr. Lesley Fischer, mr. Yvonne Nijhuis, mr. Evelien van Andel en

mr. Mark Loef

Dag 2: maandag 25 april 2016 starttijd 14:30 uur; ontvangst vanaf 14:00 uur

Na een korte herhaling van de uitgangspunten van Managerial Law staat de tweede cursusdag geheel in het teken van personeelsmanagement. Hierbij wordt ingegaan op alle relevante juridische aspecten die spelen rondom het aantrekken, het hebben of het afscheid nemen van personeel.

Docenten dag 2: mr. Lesley Fischer, mr. Marnix Smit

Locatie

De locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers of in Amersfoort of in Nieuwegein. Wanneer het minimum aantal deelnemers is bereikt laten wij u zo spoedig mogelijk horen wat de definitieve locatie wordt

Ingangsdata

Deze cursus kent geen ingangseisen

Kosten en inschrijving

De kosten van deze tweedaagse cursus bedragen € 695,00 (vrij van BTW)

Het minimum aantal deelnemers aan deze cursus is 12 het maximum aantal deelnemers is 20. Wij laten u tijdig weten of het minimum aantal deelnemers is bereikt.

Klik hier om je in te schrijven voor deze cursus

Nieuws